Правила в сърверите

Go down

Правила в сърверите

Post by Fan77a ;]] on Tue Jun 23, 2015 10:47 am

1. Използване на чийтове хакове и други подобни се наказва с перманентен бан от сървърите на Extreme-gaming!.
2. Забраняват се скриптове от рода на:
2.1 Автоматично купуване на Екипировката (Automatic ReBuy)
2.2 Тихо обезвреждане (Silent Defuse)
2.3 Скриптове за скокове (Bunny Hope)
2.4 Скрипт за автоматично презареждане и смяна на оръжията. (Auto Reload scripts, Ultimate Fast Weapon Switch)
2.5 Скриптове точна стрелба (Acurate Shot, Matrix Shot Script и т.н.)
2.6 Скриптове за бърза стрелба (Burst fire script ... Acurate Shot & Burst fire)
2.7 Скриптове комбиниращи определени движения на играча и автоматичен прицел (Crouch Jump Clear Shot Scripts, Duck, Slow down and Aim)
2.8 Скриптове задаващи грешни параметри и инфо за потребителя до сървъра. (FSYMP)
2.9 Скриптове за Flood или Spam.
2.10 Скриптове от типа FSYMP, които се използват за "прераждане" и ползващи бъговете при смяна на отбора. (Ultimate Tеam Chooser, Quick Reborner, Dinamic Team, Spawn Configs)

3. Играчите нямат право на преднамерено използване на бъгове по картата и каквито и да бъгове в самата игра:

3.1 забранява се ползуването на бъговете в определени карти за преминаване през стените.
3.2 забранява се бъгването /"влизането"/ в предметите по картата от сорта на кашони, сандъци, колони и т.н.
3.3 забраняват се бъговете позволяващи на играча да се катери по, при нормални условия, невъзможни места. Тези прояви се наказват с предупреждение от страна на админ и временен бан при повторно нарушение.
3.4 Забранява се бъгът за "no smoke", чрез настройки на видеокаертата. Ще бъде третиран като cheat или hack (Виж точка първа от правилника)

4. Играчите нямат право да обиждат други играчи или изобщо да използват вулгарен език.
4.1 забранява се използването всякакъв род нецензурни изрази.
4.2 забраняват се всякакъв род нецензурни изрази. отправени персонално към друг играч.
4.3 забраняват се всички прякори (nick) съдържащи в себе си вулгарен подтекст или значения.
4.4 забраняват се и няма да се допускат до игра потребители с прякори символизиращи най-различни цинизми.
4.5 забраняват се и няма да се допускат до игра потребители с прякори със сексуален подтекст.
4.6 забранява се ползване на лога (Spray) съдържащи нецензурни текстове и/или изобразяващи картини със сексуален подтекст.
4.7 Използване на вулгарен език спрямо други играчи се наказва с лишаване от достъп до сървърите за срок до 1 ден (24 часа).
4.8 Използване на вулгарен език спрямо представители на екипа по поддръжката на сървърите (администратори и др) се наказва с лишаване от достъп до сървърите за срок до 3 дни (72 часа) или повече в зависимост от случая.

5. Flood и spam в чата, както и преченето на останалите играчи.

6. Потребителят няма право да рекламира или подава информация за други съществуващи сървъри (Spam) в сървърите на Extreme-gaming.

7. Играчът няма право да:
7.1 информира, рекламира или праща линкове (адреси) към сайтове съдържащи нецензурни материали.
7.2 информира, рекламира или праща линкове (адреси) към сайтове съдържащи хакове, скриптове и други видове чийтове и "помагала".

8. Потребителят няма право да:
8.1 злоупотребява с името и/или логото на Extreme-gaming.
8.2 злосторничи, клевети по адрес на горепосочените
8.3 злосторничи, клевети по адрес на горепосочените и съответно им нанесе морални и (или) материални щети.
8.4 опитва да нанесе морални и (или) материални щети на горепосочените.

9. Потребителя няма право да използва админските никове посочени в тази ТЕМА, както и близки до тях. При не спазване на това правило дори и след предупреждение от админ дадения играч се наказва с бан от сървърите за 1 или повече дни по преценка на админа.


Играчът има право да :

1. играе свободно в сървърите ни.
2. иска помощ по всяко едно време от администраторите на сървърите по отношение затруднен достъп до сървърите и/или друго.
3. оспорва решението на администраторите, ако има основателна причина и доказателство за това(screenshot или demo).
4. при неправилно обосновано наказание и доказателство за отмяна на същото по основателна причина от страна на играчът - същият получава правото на достъп до сървърите, респективно - отмяна на наложеното наказание.
5. оспорва правата на администратор, при системни нарушения от страна на администратор, които възпрепятстват безпроблемната игра на играчът

Fan77a ;]]
Moderator

Posts : 4
Join date : 2015-06-22

View user profile http://extreme-servers.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum